Đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho học sinh ngày trở lại trường.

Ngày 02/3/2021 nhà trường thực hiện đón học sinh trở lại trường.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực trong ngày đầu tiên đi làm, đi học trở lại. Song song đó là thực hiện nguyên tắc 5K của bộ Y tế nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên trước dịch bệnh.

Bài viết liên quan