Trường Tiểu học Quất Động phát động các cuộc thi qua mạng năm học 2021-2022

THÔNG BÁO: PHÁT ĐỘNG CÁC CUỘC THI DÀNH CHO HS TỪ LỚP 1, 2, 3, 4, 5

1. Trạng nguyên Tiếng Việt: trangnguyen.edu.vn
2. Toán qua mạng: Violympic.vn 
3. Tiếng Anh: Ioe.vn 

 

Bài viết liên quan