Trường Tiểu học Quất Động tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi 'Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển"

Ngày 10/9/2021, Phòng GD &ĐT  huyện Thường Tín ban hành Văn bản số 221/GDĐT về việc tham gia Cuộc thi tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Theo đó, Cuộc thi "Tìm hiểu biển, đảo Việt Nam và 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển" được tổ chức theo hình thức thi tắc nghiệm online trong 04 kỳ, định kỳ 02 tuần/kỳ; tham gia Cuộc thi tại địa chỉ http://www.thongtintuyengiaogialai.vn 

Cuộc thi được phát động từ 09h00, ngày 23-8-2021 và kết thúc vào 16h00, ngày 15-10-2021.

Ngay sau khi phát động, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã tích cực tham gia thi tìm hiểu.

Sau đây là một số hình ảnh tham gia thi tìm hiểu của nhà trường:

CV221_tham gia cuộc thi Tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam.pdf

 

Bài viết liên quan